Vnitropodnikové směrnice 2011

V chráněné části webu byly zveřejněny vnitropodnikové směrnice dle platné legislativy pro rok 2011.

Odkaz na vnitřní směrnice byl rozdělen na sekci pro podnikatele a sekci pro neziskové organizace. Podsekci pro neziskové organizace plánujeme zveřejnit patrně v průběhu roku 2012. V současné době není o tuto sekci zájem a proto jsme její vývoj odsunuli na neurčito.

Sekce pro podnikatele obsahuje archiv roku 2010 a nové vnitropodnikové směrnice 2011.

Pro rok 2011 jsme se zaměřili především na vnitropodnikovou úpravu. Ze všech směrnic byly vypuštěny právní texty (byly ponechány odkazy na využité právní normy), které zbytečně zvětšovaly rozsah všech směrnic. Vnitropodniková úprava byla aktulizována a přizpůsobena nové legislativě.