Plán pro rok 2011

V roce 2011 bychom chtěli stávající rozsah směrnic aktualizovat a rozšířit o následující směrnice:

 1. Zpracování a převod dokladů do elektronické podoby
 2. Nedokončená výroby
 3. Pracovní řád
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 5. Zaměstnanecké benefity
  • pracovní oděvy – včetně příspěvku na společenský oděv
  • stravenky
  • používání osobních aut pro soukromé účely včetně návaznosti na DPH
  • používání ostatního majetku zaměstnavatele pro soukromé účely včetně návaznosti na DPH