2010

Vnitřní účetní směrnice dle platné legislativy k 1. lednu 2010.