Vnitropodnikové směrnice online

Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice.

Vnitropodnikové směrnice – proč je mít?

Úloha každé vnitropodnikové směrnice spočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností, které nastaly v účetní jednotce. Jejich dopad se projevuje i při sestavování vnitřních plánů, ať už z hlediska finančního hospodaření nebo rozpočtových výhledů, tak také následné realizace hospodářských operací. Pomocí vnitropodnikových směrnic se zajišťuje zachování stejného postupu a stejného řešení obdobných situací.

Dalším úkolem každé vnitropodnikové směrnice je vyjádření vůle odpovědných pracovníků účetní jednotky, že v konkrétních situacích má být postupováno konkrétním způsobem (ne jinak). V těchto případech plní vnitropodnikové směrnice úlohu konkrétních pravidel, kterými se musí řídit všichni pracovníci účetní jednotky včetně těch pracovníků, kteří zajišťují zpracování účetnictví účetní jednotky, i když nejsou pracovníky (zaměstnanci) této účetní jednotky.

Vnitropodnikové směrnice – aktualizace

Vnitropodnikové směrnice – proč je aktualizovat?

Vnitropodnikové směrnice by měly odrážet současný legislativní stav. Vzhledem k častým změnám je potřeba pružně reagovat na změny v oblastech, které upravují vnitropodnikové směrnice a těmto změnám je přizpůsobit.

Vnitropodnikové směrnice – kdy je aktualizovat?

Aktualizaci každé vnitropodnikové směrnice je třeba provést v těchto případech:

  • každoročně, vždy k začátku nového účetního období (kalendářního roku)
  • při organizačních změnách
  • při změně pravidel obsažených v obecně platných předpisech
  • při změně ve způsobu realizace některých činností
  • při změně zvolených účetních postupů apod.

Vnitropodnikové směrnice online

Výhody vnitropodnikových směrnic online

  • není potřeba mít obsáhlou papírovou literaturu
  • není potřeba cokoliv instalovat do vlastního počítače (např. přiložený software)
  • zdarma přístup k archivu vnitropodnikových směrnic 2010
  • k dnešnímu dni, tj. 10. února 2011, není na českém trhu jiná publikace, která by se vztahovala k právní úpravě od 1. ledna 2011

Nevýhody vnitropodnikových směrnic online

  • prozatím neumožňujeme interaktivní vyplnění vnitropodnikových směrnic a jejich uložení pro pozdější online úpravy (není nám známo, že by podobný systém v ČR existoval)